Съобщения

Отваряне на ценовите предложения

03 October 2018

На 10.10.2018 г. в 11.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на разтвори и сух бикарбонат  за нуждите на отделение по Хемодиализа в ... »

Отваряне на ценовите предложения

09 July 2018

На 13.07.2018 г. в 11.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатият участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и консумативи  за апарати Фрезениус 4008 S и Фрезениус ... »


Отваряне на ценови предложения

25 June 2018

На 28.06.2018 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства по обособени позиции”.... »

Отваряне на ценови предложения

25 June 2018

На 28.06.2018 г. в 11.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментно сервизно поддържане на апаратурата за образна диагностика в Университетска болница „Лозенец”, ... »


Отваряне на ценовите предложения

20 April 2018

На 25.04.2018 г. в 11.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовo предложениe на допуснатия участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Отделение по асистрирана ... »

Отваряне на ценовите предложения

29 March 2018

На 04.04.2018 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовo предложениe на допуснатия участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на консумативи за апарат  ABL800 за извършване на кръвно-газови, електролитни и биохимични ... »