Съобщения

Отваряне на ценови предложения: „Абонаментно обслужване, извършване на годишни технически прегледи и текущи ремонти (включващи доставка на оригинални резервни части, материали и консумативи) за служебните автомобили на Болница „Лозенец“

13 February 2013

На 14.02.2013 г. в 14.00 часа в Административната сграда на Болница „Лозенец“ ще бъдат отворени ценовите предложения по процедурата за възлагане на обществена поръчка: „Абонаментно обслужване, извършване на годишни технически прегледи и текущи ремонти (включващи доставка на оригинални резервни части, материали и консумативи) за служебните автомобили на ... »

Отваряне на ценови предложения: „Доставка по обособени позиции на лекарствени продукти, превързочни материали, галенови разтвори и медицински консумативи за нуждите на болница „Лозенец“ за период от 12 месеца от сключване на договор“

21 January 2013

На 22.01.2013 г. в 14.00 часа в Административната сграда на Болница „Лозенец“ ще бъдат отворени ценовите предложения по процедурата за възлагане на обществена поръчка:„Доставка по обособени позиции на лекарствени продукти, превързочни материали, галенови разтвори и медицински консумативи за нуждите на болница „Лозенец“ за период от 12 месеца ... »


Отваряне на ценови предложения: „Доставка на консумативи, необходими за работата в отделение по "Образна диагностика" в болница „Лозенец”

15 December 2012

На 17.12.2012 г. в 10.00 часа в Административната сграда на Болница „Лозенец” ще бъдат отворени ценови предложения по процедурата за възлагане на обществената поръчка: Доставка на консумативи, необходими за работата в отделение по "Образна диагностика" в болница „Лозенец” ... »

Oтвaряне на ценови предложения: "Проектиране, изграждане и реконструкция на помощни обекти към стопански блок."

05 December 2012

На 05.12.2012 г. в 14.00 часа в Административната сграда на Болница „Лозенец” ще бъдат отворени ценови предложения по процедурата за възлагане на обществената поръчка:"Проектиране, изграждане и реконструкция на помощни обекти към стопански блок.... »


Отваряне на ценови предложения: „Проектиране, реконструкция и оборудване на болнични помещения“

14 November 2012

На 14.11.2012 г. в 10.00 часа в Административната сграда на Болница „Лозенец” ще бъдат отворени ценови предложения по процедурата за възлагане на обществената поръчка:„Проектиране, реконструкция и оборудване на  болнични ... »

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

25 October 2012

НА ОСНОВАНИЕ НАРЕДБА №7/1997г. И ЗАПОВЕД № 138/25.10.2012 г. НА ДИРЕКТОРА НА БОЛНИЦА "ЛОЗЕНЕЦ" 1. Заповед2. Приложения На 14.11.2012г. от 13,00ч. в административната сграда на болница "Лозенец", София 1407 ул. „Козяк” №1, ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на 2 бр. фрези, ... »