Съобщения

МБАЛ „Лозенец“ ЕАД търси да назначи МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТИ И САНИТАРИ

22 June 2021

Изисквания:

Завършено образование по специалността „медицинска сестра“ – за медицински сестри
Завършено образование по специалността „медицински лаборант“ – за медицински лаборанти
Завършено основно образование – за санитари

Кандидатите следва да представят:

  • Автобиография - европейски формуляр/със задължително посочени адрес и телефон за връзка/

  • Копие на диплома за придобита правоспособност „медицинска сестра“/за медицински сестри/; копие на диплома за придобита правоспособност „медицински лаборант“/за медицински лаборанти, /копие на диплома за основно образование /за санитари/

  • Ксерокопие на трудова книжка

Документите се подават в отдел „Човешки ресурси“ всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.30 ч.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване.

Телефони за информация: 02/9607221- главна мед.сестра, 02/9607489 – отдел „Човешки ресурси“