Управление и екип

Йорданка Узунова, дм

доц. д-р Йорданка Узунова, дм

Доц. д-р Йорданка Узунова, дм завършва медицина в Медицинска академия – София и има специалност по детски болести. Започва работа в Детско отделение на Окръжна болница – Видин, а от 1999 г. работи в болница “Лозенец”. От 2004 г. е в екипа, осъществил всички чернодробни трансплантации на деца у нас под ръководството на проф. Любомир Спасов в МБАЛ „Лозенец“ ЕАД. Защитава дисертация на тема „Ранен постоперативен период при деца с чернодробна трансплантация”. Доцент е в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и заместник-декан на факултета. Автор на монографията „Чернодробна трансплантация на деца“, издаден издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“. Доц. Узунова е автор и съавтор на 80 публикации по медицина в български и международни издания. Участник е в редица национални и международни конференции и конгреси по проблеми на педиатрията.

» Всички специалисти