Управление и екип

Дорина Асенова, дм

доц. д-р Дорина Асенова, дм

Доц. д-р Дорина Асенова, дм, завършва медицина през 1985 г. в Медицинска академия – гр. София. Придобива специалност „Акушерство и гинекология“ през 1990 г., а през 1992 г. – научна степен „кандидат на медицинските науки“.

До 1994 г. работи като лекар във Враца, а от 1.08.1994 г. до момента е член на екипа на МБАЛ „Лозенец“.

Доц. Асенова заема академичната длъжност „доцент, лекар-преподавател“ към Медицинския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ от април 2013 г. От август 2018 г. доц. Асенова е началник на Отделение АГ към МБАЛ „Лозенец“ (тогава Университетска болница „Лозенец“). През 2019 г. доц. Асенова е избрана за Декан на Медицински факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

» Всички специалисти