Управление и екип

Славена Стойкова

д-р Славена Стойкова

Д-р Славена Стойкова е Началник на отделението по очни болести на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД и е специалист по офталмология. Има богат опит в диагностиката, лечението и проследяването на широк спектър очни заболявания, включващи всички области на специалността. Професионалната ѝ практика е с фокус върху детската офталмология, диагностициране на социално значими очни заболявания, тяхната превенция, профилактика и своевременно установяване. Работи също в областта на глаукомата, очните придатъци и преден очен сегмент.

През 2002 г. завършва Медицинския факултет на Медицинския университет – София, диплома за висше образование по специалност медицина. През 2010 г. придобива специалност по Очни болести в Медицински факултет на Медицинския университет – София. През 2017 г. защитава дисертационен труд на тема „Проучване връзката между амиодароновата кератопатия и реалната плазмена концентрация на активната субстанция“ за присъждане образователна и научна степен доктор към Факултет по химия и фармация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Д-р Стойкова е провеждала международни професионални стажове в Швеция, Великобритания, Италия, САЩ, както и специализирани курсове в страната и чужбина.

Проявява интерес в областта на детската офтамология – страбизъм и амблиопия, корекция на рефракционни аномалии; диагностика и терапия при глаукома, катаракта, заболявания на преден и заден очен сегмент и очни придатъци; очни прояви при системни и общи заболявания.

Д-р Стойкова е преподавател по офталмология на студенти по медицина от Медицинския факултет на СУ на български и английски език и преподавател по очни болести в бакалавърските и магистърски програми на специалност Оптометрия във Физическия факултет на СУ, като преподава на студентите редовно и задочно обучение в периода 2010-2016 г.

Участва в научни конференции, симпозиуми и конгреси в България и чужбина.

» Всички специалисти