Управление и екип

Антонина Гегова

доц. д-р Антонина Гегова

Началник на Отделението по клинична патология и съдебна медицина е доц. д-р Антонина Гегова. Д-р Гегова е специалист по патологоанатомия. Своето образование завършва в Медицинска академия – София, а през 2005 г. е удостоена със степента доцент. Д-р Гегова е член на Републиканското дружество на патолозите и има допълнителна педагогическа квалификация. Преди да се присъедини към екипа на Бoлница „Лозенец“ работи в Катедрата по патологична анатомия при МА – София, в Лабораторията по ултраструктура и цитоморфология при НИХК – София и в Катедрата по патологична анатомия към МБИ. През годините от 1984 до 2010 г. доц. д-р Гегова работи в МБАЛ „Царица Йоанна“ ЕАД и МБАЛ „Александровска“. От 2010 г. до сега тя е началник на Отделението по клинична патология и съдебна медицина в МБАЛ „Лозенец“. Доц. д-р Гегова е преподaвател в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

» Всички специалисти