Управление и екип

Любомир Спасов, дм

проф. д-р Любомир Спасов, дм

Проф. д-р Любомир Спасов завършва с отличие висшето си образование в Медицинска академия – София. През 1998 г. придобива специалност по обща хирургия, а от 2000 г. е специалист по кардиохирургия.

През 2007 г. придобива образователната и научна степен „доктор“ по медицина, а от 2008 г. заема академичната длъжност „доцент“. През 2012 г. става професор.

От 2009 г. е декан на Медицинския факултет към СУ „Св. Кл. Охридски“. Избран е за втори мандат на 29.09.2013 г.

През 2013 г. придобива диплома от Европейския борд по хирургия за квалификация в трансплантационната хирургия.

Проф. Спасов има специализации по кардиохирургия и органна трансплантология във водещи клинични центрове в САЩ, Англия, Германия, Франция, Словения и Италия.

Притежава магистърска степен по здравен мениджмънт и е член на Българския лекарски съюз.

Проф. Спасов започва професионалния си път през 1989 г. в Клиниката по сърдечна хирургия на Медицинска академия. От 1990 г. д-р Спасов работи като хирург, завеждащ Операционен блок в Болница „Лозенец“, а от 1998 г. досега е директор на Болница „Лозенец“.

Проф. д-р Любомир Спасов владее френски, английски и испански език.

Той извършва за пръв път успешно операция на биещо сърце (аортокоронарен байпас) в България. Негова заслуга е и първата в България видеоасистирана митрална клапна реконструкция и подмяна през 10 см отвор на гръден кош. За пръв път в България проф. д-р Спасов реализира и трансмиокардна лазерна реваскуларизация.

Негова е първата трансплантация на черен дроб в България. За първи път в Българияпроф. Спасов извършва трансплантация на черен дроб на дете (на шестмесечна възраст).

За първи път в България прави трансплантация на черен дроб от жив донор и „split liver“ трансплантация на черен дроб (един черен дроб от трупен донор се разделя на две части и се извършва трансплантация на двама пациенти).

Проф. д-р Любомир Спасов е извършил над 98 трансплантации на сърце, черен дроб и бъбреци.

Със заповед на Министъра на здравеопазването от 2014 г. е определен за национален консултант по трансплантология.

През 2005 г. проф. д-р Спасов е обявен за Лекар на годината и Почетен гражданин на София. 2006 г. носи на проф. д-р Спасов ордена „Звезда на италианската солидарност“. През 2007 г. той получава и наградата „Достоен българин“.

» Всички специалисти