Управление и екип

Веселин Колев Кожухаров, д.м., д.м.н.

доц. д-р Веселин Колев Кожухаров, д.м., д.м.н.

Доц. д-р Веселин Кожухаров завършва Медицински университет – София през 1995 г. Придобива специалност Ортопедия и травматология през 2000 г. Защитава научна степен доктор – „Едновременно възстановяване на костни и мекотъканни дефекти в областта на антебрахиума и ръката с педикулирани илиачни трансплантати“, а през 2016 г. – научна степен доктор на науките – „Имплантационни проблеми на ревизионното ендопротезиране“. От 2003 г. е доцент. Работил е 12 години в болница „Св. Анна“ в София, а от 2007 г. работи в болница „Лозенец“. От 2010 г. е началник на Клиниката по ортопедия и травматология. Специализирал е във водещи клиники в Австрия, Белгия, Франция и САЩ. Има 83 научни публикации – 13 в чужбина и 70 български, от които учебник и две монографии.

Научни интереси:

  • Първично и ревизионно ендопротезиране на стави

  • Реконструктивна хирургия за възстановяване на костни и мекотъканни дефекти на крайниците

  • Минимално инвазивна хирургия

  • Спортна травматология

» Всички специалисти