Управление

Любомир Спасов, дм

проф. д-р Любомир Спасов, дм
Изпълнителен директор на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД

Георги Мутафов

д-р Георги Мутафов
Заместник-директор на болницата, директор на Стационарен блок

Снежана Ранчова

Снежана Ранчова
Главна медицинска сестра


Екип

Радосвет Горнев

доц. д-р Радосвет Горнев
Клиника по обща хирургия

Емилия Йорданова

д-р Емилия Йорданова
Отделение по хемодиализа

Борил Петров

д-р Борил Петров
Клиника по урология

Веселин Колев Кожухаров, д.м., д.м.н.

доц. д-р Веселин Колев Кожухаров, д.м., д.м.н.
Клиника по ортопедия и травматология

Румен Кальонски

д-р Румен Кальонски
Отделение по образна диагностика

Ася Станчева, дм

доц. д-р Ася Станчева, дм
Клинична лаборатория

Антонина Гегова

доц. д-р Антонина Гегова
Отделение по обща и клинична патология

Искра Такева

доц. д-р Искра Такева
Физикална и рехабилитационна медицина

Щерю Бояджиев

д-р Щерю Бояджиев
Отделение по неонатология

Славена Стойкова

д-р Славена Стойкова
Отделение по очни болести

Христо Стоянов

д-р Христо Стоянов
Спешно отделение

Дорина Асенова, дм

доц. д-р Дорина Асенова, дм
Клиника по акушерство и гинекология

Йорданка Узунова, дм

доц. д-р Йорданка Узунова, дм
Клиника по педиатрия

Добри Хазърбасанов, дм

доц. д-р Добри Хазърбасанов, дм
Клиника по кардиология

Милена Перухова

д-р Милена Перухова
Отделение по гастроентерология

Светломир Таков

д-р Светломир Таков
Отделение по пулмология