Клиника по педиатрия

Началник: доц. Йорданка Узунова, дм

Клиниката по педиатрия е многопрофилна и се занимава с диагностиката и лечението на широк спектър от заболявания. Осигурява 24-часова медицинска помощ, като разполага с амбулаторен кабинет (вкл. за извършване на планови и спешни манипулации). Приемат се деца от 29-дневна до 18-годишна възраст с остри и хронични заболявания.
МБАЛ „Лозенец“ ЕАД работи по договор с НЗОК и децата се приемат, диагностицират и лекуват по клинични пътеки. Клиниката по педиатрия разполага с модерна материално-техническа база, осигуряваща комфортен болничен престой и възможност за проследяване на клиничното състояние (вкл. при спешност). В помощ на диагностичния процес се осъществят образна и функционална диагностика на:

  • сърдечносъдовата система – електрокардиография (ЕКГ), холтер-мониториране на ЕКГ и артериално налягане, ехокардиография;
  • дихателната система – функционално изследване на дишането (ФИД), бронходилататорен тест, ФИД с натоварване, ехография на бял дроб;
  • храносмилателната система и отделителната система – ехография на корем, микционна цистоскопия;
  • ендокринната система – ехография на шийна област и надбъбречни жлези.

Работи се в тясно сътрудничество с клиничната, микробиолгичната, имунологичната и генетичната лаборатория, както и с отделението по образна диагностика, като се използват възможностите им. В Клиниката по педиатрия се осъществява консервативно (медикаментозно, инхалаторно, инфузионно) лечение, което е съобразено с последните световни тенденции.

Уникални за България са успехите на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД в областта на трансплантологията, по-специално трансплантация на черен дроб при деца. В Клиниката по педиатрия се прави предоперативна оценка на децата, нуждаещи се от чернодробна трансплантация, подготовка за тежката оперативна процедура, както и последващото активно наблюдение в краткосрочен и дългосрочен план.

В клиниката работят 7 лекари, които са специалисти по педиатрия и са с подспециалности от различни области. Клиниката е база за обучение на студенти по медицина в рамките на курса по педиатрия, както и за постдипломна специализация. В нея се осъществява и научна дейност – организиране и участие на научни срещи, конференции и симпозиуми в областта на педиатрията и нейните подспециалности. Специализантите по педиатрия придобиват практическите си умения чрез пълноценно участие в лечебно-диагностичния процес на клиниката.

Екип:

доц. д-р Йорданка Узунова, дм – Началник на Клиника по педиатрия.

Лекарски екип:

доц. д-р Анатолий Найденов, дм – педиатър, детски невролог;
д-р Юри Фандъков – педиатър;
д-р Десислава Христова – педиатър, детски кардиолог;
д-р Елисавета Станкова – педиатър, детски пулмолог;
д-р Елена Вучкова – детски ендокринолог;
д-р Мила Байчева – педиатър, детски гастроентеролог.
д-р Райна Аламурова – детски гастроентеролог

» Галерия