Организация и структура

Изпълнителен директор
проф. д-р Любомир Спасов, дм

Заместник-директор
д-р Георги Мутафов (отговаря за Стационарния блок на болницата)

Главна медицинска сестра
Снежана Ранчова


Консултативно-диагностичeн блок:

1. Мултипрофилно спешно отделение

2. Консултативни кабинети:

 • Кабинети „Вътрешни болести“
 • Кабинет „Белодробни болести“
 • Кабинет „Ендокринни заболявания с Център за обучение на пациенти и родители на деца със захарен диабет“
 • Кабинет „Гастроентерология“
 • Кабинети „Кардиология“
 • Кабинет „Алергология“
 • Кабинет „Кардиохирургия“
 • Кабинет „Съдова хирургия и доплерова диагностика“
 • Кабинет „Коремна хирургия с манипулационна“
 • Кабинет „Урология
 • Кабинет „Ортопедия и травматология“
 • Кабинет „Преданестезиологична консултация“
 • Приемно-консултативни кабинети по педиатрия
 • Кабинет „Акушерство и гинекология“
 • Кабинет „Женска консултация“
 • Кабинет „Нервни болести“
 • Кабинет „Трансплантология“
 • Кабинет „Психиатрия“
 • Кабинет „Психология“
 • Кабинет „Кожно-венерически болести“
 • Кабинет „Нефрология“
 • Кабинет „Очни болести“
 • Кабинет „Ушно – носно – гърлени болести“
 • Кабинети по дентална медицина
 • Кабинет „Прием на пациенти за хоспитализация“
 • Кабинет „Информационно обслужване и регистрация на пациенти“
 • Кабинети по дентална медицина
 • Кабинет по фиброендоскопска и ехографска диагностика
 • Кабинет „Прием на пациенти за хоспитализация“
 • Кабинет „Информационно обслужване и регистрация на пациенти“

3. Клинико-диагностични структури (лаборатории)

 • Клинична лаборатория
 • Лаборатория „Клинична микробиология“ – с осъществяване на дейности по специалност „Клинична вирусология“
 • Лаборатория по „Клинична имунология“
 • Лаборатория по „Медицинска паразитология“
 • Лаборатория по „Медицинска генетика“
 • Лаборатория по „Трансфузионна хематология“

4. Отделения без легла

 • Отделение по образна диагностика
 • Отделение по обща и клинична патология
 • Отделение по съдебна медицина
 • Отделение по диализно лечение

Стационарен блок:

Клиника по вътрешни болести

 • Отделение по гастроентерология
 • Отделение „Пневмология и фтизиатрия“

Клиника по кардиология

 • Кардиологично отделение – осъществява дейности по Инвазивна кардиология, Кардиостимулация и Кардиологично интензивно лечение на сърдечно-съдови усложнения и контрол върху критичните нарушения на хемодинамиката;
 • Кардиологично отделение – осъществява дейности по Кардиологична неинвазивна диагностика и Обща кардиология.

Клиника по педиатрия

Хирургична клиника

 • Отделение по хирургия
 • Отделение по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия

Отделение по съдова хирургия

Клиника по ортопедия и травматология

Отделение по УНГ

Отделение по очни болести

Клиника по кардиохирургия

Клиника по урология

Клиника по нефрология с отделение по диализно лечение

Клиника по анестезия и интензивно лечение

Клиника по акушерство и гинекология – в т.ч. асистирана репродукция

Отделение по неонатология

Отделение по нервни болести

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

Операционен блок


Административно-стопански блок:

Финансово-счетоводен отдел

Отдел „Човешки ресурси“

Отдел „Правен“

Отдел „Обществени поръчки“

Отдел „Деловодство и архив“

Отдел "Управление на информацията, качеството, пациентопотока, учебната и научната дейност и библиотека“

Технически отдел

Хранителен блок

Отдел автотранспорт

Централна пералня

Аптека

Към МБАЛ „Лозенец“ЕАД съществува болнична аптека изключително и само за задоволяване на нуждите на болницата.