Отделение по очни болести

Началник: д-р Славена Стойкова

Отделението по очни болести на МБАЛ  „Лозенец“ ЕАД се занимава  с  диагностика и лечение на заболявания на окото, реализирайки световните стандарти в областта на офталмологията.

В Отделението се извършва пълна диагностика и лечение на:

 • Рефракционни аномалии;
 • Глаукома;
 • Катаракта;
 • Възпалителни заболявания;
 • Възпаления на ретината и стъкловидното тяло, включително дегенерация на макулата на ретината;
 • Очни травми;
 • Заболявания в детска възраст и др.

Оперативно лечение на:

 • Клепачи;
 • Катаракта;
 • Корекция на кривогледство и др.

Отделението разполага с:

 • Три диагностични кабинета за деца и възрастни;
 • Два кабинета за високоспециализирани дейности - ОСТ (оптичен кохерентен томограф),  компютърна периметрия, фундус камера, флуоресцинова ангиография, роговичен топограф, ендотелиален микроскоп, индиректен офталмоскоп, Аргон лазер, YAG лазер и др.;
 • Манипулационна;
 • Операционна зала.

Отделението по очни болести е акредитирано с III ниво на компетентност и има сключени договори с НЗОК за специализирана и високоспециализирана доболнична и болнична помощ, за хирургично и консервативно лечение на очни заболявания по всички клинични пътеки.

Екип:

д-р Славена Стойкова – Началник на Отделението по очни болести

доц. д-р Дида Казакова, дм – специалист по офталмология с богат опит, натрупан в продължение на повече от 20 години, в диагностиката и лечението на широк спектър офталмологични заболявания, включващи всички области на специалността, със специален интерес към глаукомата, преден очен сегмент и пластична хирургия. През 1979 г. завършва магистър по медицина във Висш медицински институт – София. В периода 2001-2003 г. става доктор по медицина в Университетската очна болница в Кьолн, Германия. През 2003 г. защитава дисертация на тема „Механизми на филтрация при непенетрираща глаукомна хирургия“. Специализирала е в Национален медико-изследователски център по очни болести „Хелмхолц“, Москва, има клинична следдипломна специализация по офталмология от Медицински факултет „Саклер“ в Университета на Тел Авив, както и следдипломна квалификация по диабетна ретинопатия и спешна медицина от Очна клиника „Мурфилдс“ в Лондон, от Университетска очна клиника „Жул Гонин“ в Лозана, от Университетската очна болница в Лайпциг, от Университетската очна болница в Базел и от Университетска болница „Шарите“ в Берлин.
Доц. Казакова е участвала в редица специализирани курсове по офталмология в страната и чужбина.
Проявява интереси в областта на лечението на глаукома (медикаментозно, хирургично, лазерно), оперативното третиране на преден очен сегмент, пластичната и реконструктивна хирургия на очни придатъци.
От 2013 г. е доцент по офталмология към МФ на СУ „Св. Климент Охридски“.
Автор е на учебни и образователни материали и на множество значими научни публикации по офталмология.

д-р Ирина Костова – специалист по офталмология с опит в диагностиката и лечението на широк спектър офталмологични заболявания, включващи всички области на специалността, със специален интерес към глаукомата и преден очен сегмент. През 1995 г. завършва медицина в Медицински университет – София. През 1998-2002 г. специализира офталмология в УМБАЛ „Св.Анна“, Очна клиника Запад, и през 2003 г. придобива специалност офталмология. Проявява интереси в областта на лечението на глаукома, оперативното третиране на преден очен сегмент, пластичната и реконструктивна хирургия на очни придатъци.
Преподавател е по офталмология на студенти и специализанти по медицина към Медицинския факултет на СУ. Редовно участва в научни конференция, симпозиуми и конгреси. Развива клинична и преподавателска дейност в сферата на офталмологията.

Доц. д-р Елена Мермеклиева, дм, е специалист по офталмология с 20-годишен опит в диагностиката и лечението на всички очни заболявания със специален интерес към заболяванията на ретината, офталмоневрологията, възпалителните заболявания, глаукомата, хирургията на катаракта, окулопластичнaта хирургия, естетичната медицина и високоспециализираните дейности в областта на офталмологията.
Доц. Мермеклиева е единственият лицензиран електрофизиолог в офталмологията в България. През 1997 г. придобива степен „магистър“ по медицина в МУ – София. Притежава специалност по здравен мениджмънт от 2003 г. През 2018 г. придобива научно-образователна степен „доктор“ с дисертационен труд на тема „Промени в показателите на електрофизиологичните изследвания на зрителния анализатор при пациенти със захарен диабет“, защитен в Катедра по офталмология към МУ – София. От февруари 2020 г. е  доцент по офталмология към МФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и МБАЛ „Лозенец“.
Доц. Мермеклиева е печелила множество международни грантове за специализации в САЩ, Великобритания, Австрия, Германия, Чехия, Словения, Испания, Индия. Участвала е в над 40 специализирани курса по офталмология в страната и чужбина. Автор е на две монографии в областта на електрофизиологията на зрението и наследствените ретинални дистрофии, едно учебно помагало и 75 научни публикации в страната и чужбина. Преподавател е на студенти по медицина.

д-р Екатерина Петрова е специализант по офталмология. Завършва медицина с отличие в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Веднага след това е поканена в екипа на Отделението по очни болести на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД като лекар-ординатор. Провеждала е международни професионални стажове в Италия, Испания, Унгария и Тайланд, както и специализирани курсове в страната. Проявява интереси в областта на диагностика и терапия при глаукома, катаракта, заболявания на преден и заден очен сегмент и очни придатъци. Развива научна и преподавателска дейност в сферата на офталмологията. Д-р Петрова е преподавател по офталмология на студенти по медицина към Медицинския факултет на СУ на български и английски език. Редовно участва в научни конференции, симпозиуми и конгреси в България и чужбина.

» Галерия