Новини


Болница „Лозенец” отбелязва 10 години от първата извършена чернодробна трансплантация в България

18 November 2014

Днес Университетската болница „Лозенец“ отбелязва 10 години от първата извършена чернодробна трансплантация в България.18 ноември е значим ден за болницата, тъй като точно преди десет години на тази дата се открива пътят на българската чернодробна трансплантационна хирургия, а малката Памела се превръща в неин символ и дава шанс на ... »


Доставка на медикаменти по обособени позиции за нуждите на болница „Лозенец”

30 October 2014

На 31.10.2014 г. от 10:00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“,  на основание чл. 71 ал. 5 т. 1 от ЗОП, Комисията назначена за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка намедикаменти по обособени позиции за нуждите на болница „Лозенец”” ще проведе ... »

Съобщение

03 September 2014

На 04.09.2014 г. от 14:00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе публично жребий за определяне на изпълнител в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ДОСТАВКА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ИЗВЪН ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ЗА НУЖДИТЕ НА БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ”, ... »


УБ „Лозенец“ организира безплатни консултации с дерматолози

30 April 2014

На 14 май 2014 г. от 09:00 до 19:00 ч. в УБ „Лозенец“ ще се извършат безплатни прегледи на пигментни бенки и образувания на кожата.Безплатните прегледи са в рамките на кампанията „Еуро меланома“ с цел ранно откриване на едно от най-честите злокачествени образувания на кожата – меланома малигнум.Прегледи ... »

Катедра „Хирургически болести, акушерство и гинекология“

19 December 2013

От 2013 г. в Катедра „Хирургически болести, акушерство и гинекология“ са акредитирани докторски програми по специалностите: „Сърдечна хирургия“, „Анестезиология и интензивно лечение“, „Обща хирургия“, „Ортопедия и травматология“.... »