Новини

УБ „Лозенец“ сключи договоро с НЗОК за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ

27 May 2016

Обръщение от проф. д-р Любомир Спасов, директор на УБ „Лозенец“: УБ „Лозенец“ сключи договоро с НЗОК за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, чрез своя консултативно-диагностичен блок. В период 1 - 30 юни Вие можете да смените Вашия общопрактикуващ лекар, като се доверите на нашето реномирано лечебно заведение. За повече ... »

Свободно място за длъжността „лекар специализант по нефрология“

27 April 2016

На основание на чл.17 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ“ О Б Я В Я В А едно свободно място за длъжността „лекар специализант по нефрология“ за лекари, работещи на трудов договор в болницата Изисквания към кандидатите: Кандидатите ... »


Отваряне на ценовите предложения

25 April 2016

На 28.04.2016 г. в 10,00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментно сервизно поддържане на апаратура за образна диагностика  в Университетска болница „Лозенец”, с доставка ... »

УБ „Лозенец“ направи първата едновременна трансплантация на черен дроб и бъбрек у нас

10 March 2016

Екипът на проф. д-р Спасов от Университетска болница „Лозенец“ извърши първата в България едновременна трансплантация на черен дроб и бъбрек на един и същи пациент. Реципиентът е млад мъж на 21-годишна възраст с терминална чернодробна надостатъчност поради вродено заболяване (конгенитална чернодробна фиброза) и терминална бъбречна недостатъчност поради хроничен тубулоинтерстициален нефрит. ... »


Обява за свободна позиция „лекар специализант по акушерство и гинекология“

15 February 2016

На основание на чл.17 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ“ О Б Я В Я В А едно свободно място за длъжността „лекар специализант по акушерство и гинекология“ за лекари, работещи на трудов договор в болницата Изисквания към ... »

Академичната учебна година в Медицинския факултет бе открита

05 October 2015

На 1 октомври Проф. д-р Любомир Спасов, директор на УБ „Лозенец“ и декан на Медицинския факултет към СУ „Св. Кл. Охридски“ откри академичната учебна година във факултета. На церемонията присъстваха над 200 студента и преподаватели.   ... »