Новини

Съобщение

09 September 2020

Разпространената в социалните мрежи и в медийното пространство информация, че Университетска болница "Лозенец" се охранява от определени охранителни фирми, не отговаря на истината.

В Университетска болница "Лозенец" се извършват диагностичо-лечебни дейности по най-високите медицински стандарти за всички български граждани.

УБ „Лозенец“ е длъжна и полага всички необходими грижи за най-доброто обслужване на своите пациенти, включително и тези, свързани с тяхната сигурност и нормалното протичане на дейностите в болницата.  Университетска болница „Лозенец“ е учебно-клинична база на Медицинския факултет в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е определяща част от здравната и образователната инфраструктура на страната.

УБ „Лозенец“ категорично отхвърля всякакви опити за подобни инсинуации, които се базират на непроверена, невярна и спекулативна информация, която вреди на нейния авторитет и най-вече на основните й дейности.