Новини

ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ за продължаващо медицинско обучение

06 March 2017

ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи през 2017 г.

за подробности и инфирмация влезте в сайта на МФ, линк "Специализанти".