Клинични пътеки

Клинична пътека

1

Стационарни грижи при бременност с повишен риск

2

Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск

3

Оперативни процедури за задържане на бременност

4.1

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително

4.2

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания над 13 гест с.

5

Раждане

6

Грижи за здраво новородено дете

7

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

8

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест

9

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

10

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест

11

Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама

12

Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии

13

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест

14

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест

15.1

Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант – за новородени над 1200гр.

15.2

Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант за новородени над 1200гр.

16

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

17.1

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години

18.1

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация за лица над 18 години

19.1

Постоянна електрокардиостимулация – антибрадикарден пейсмейкър – еднокамерен или двукамерен за възраст над 18 години

19.2

Постоянна електрокардиостимулация – с имплантация на ресинхронизираща система за стумилация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор

20.1

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания за възраст над 18 години

22.1

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации за лица над 18 години

23.1

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация при лица над 18 години

25

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване

26

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение

27

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

28

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение

29

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация за възраст над 18 години

30.1

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 години

31.1

Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит за лица над 18 години

31.2

Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит за лица под 18 години

32.1

Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 години

32.2

Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица под 18 години

33

Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения

34

Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст

35

Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст

36

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик за възраст над 18 години

37

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик за възраст над 18 години

38

Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация за възраст над 18 години

39

Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възрас

40.1

Диагностика и лечение на Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст

40.2

Диагностика и лечение на Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст

41.1

Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години

41.2

Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години

42.1

Диагностика и лечение на Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години

42.2

Диагностика и лечение на Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години

43

Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията

44

Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията

45

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система в детска възраст

47.1

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години

47.2

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години

48

Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст

49

Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст

50.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години

52.1

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години

53.1

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години

68.1

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица над 18 години

68.2

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица под 18 години

69.1

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица над 18 години

69.2

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица под 18 години

70.1

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица над 18 години (без код 88.74)

71.1

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица над 18 години (без код 88.74)

71.2

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица по.1д 18 години (без код 88.74)

72.1

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18 години

72.2

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица под 18 години

73.1

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума за лица над 18 години

73.2

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума за лица под 18 години

74.1

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18 години

74.2

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица под 18 години

75.1

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица над 18 години

75.2

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица под 18 години

76.1

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица над 18 години

76.2

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица под 18 години

77

Диагностика и лечение на хронични диарии, с начало в детската възраст

78.1

Диагностика и лечение на Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

78.2

Диагностика и лечение на Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години

84.1

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит за лица над 18 години

84.2

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит за лица под 18 години

85.1

Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити при лица над 18 години

86.1

Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица над 18 години (без код 99.71)

87.1

Диагностика и лечение на Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

87.2

Диагностика и лечение на Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

88.1

Диагностика и лечение на Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

88.2

Диагностика и лечение на Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

89.2

Системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години

90.2

Диагностика и лечение на Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години

111

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

113.1

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична) с минимален болничен престой 48 часа

113.2

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

114

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

115

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

116

Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години

119

Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условия на екстракорпорално кръвообращение за възраст над 18 години

120.1

Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция за възраст над 18 години

120.2

Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция с продължителна механична вентилация за възраст над 18 години

121

Оперативно лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години

123

Oперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им за възраст над 18 години

124

Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент за възраст над 18 години

125

Оперативно лечение на клонове на аортната дъга за възраст над 18 години

126

Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии) за възраст над 18 години

127

Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност

128

Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност

129

Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията ѝ

130

Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност

131

Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност

132

кератопластика

133

Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми без код 95.35

134

Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му

135

Оперативно лечение при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми, засягащи задния очен сегмент

141

Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур

142

Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур

143

Трансуретрална простатектомия

144

Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения

145

Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища

146

Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система

147

Оперативни процедури върху мъжка полова система

148

Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност

149

Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност

150

Оперативни процедури при инконтиненция на урината

151

Реконструктивни операции в урологията

152

Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

153

Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

154

Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност

155

Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

156

Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия

157

Радикална простатектомия

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани за възраст под 9 години в условия на спешност

160

Нерадикално отстраняване на матката без лапароскопски операции

161

Радикално отстраняване на женски полови органи

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи за възраст над 18 години

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи за възраст над 18 години

164

Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената за възраст над 18 години

165

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

166

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената без лапароскопски операции

169

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

170

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

171

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

172

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години; за възраст над 9 год. и от 9-18 год. в условия на спешност

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

174

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години; за възраст над 9 год. и от 9-18 год. в условия на спешност

175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

176

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години с условия на спешност

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години над 18 години

178

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години- само в условия на спешност

179

Оперативни процедури върху апендикс – за възраст над 9 години, под 9 години само в условия на спешност

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома за възраст над 18 години

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство за възраст над 9 години в условия на спешност

182

Оперативни процедури при хернии за възраст над 18 години

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация за възраст под 18 години в условия на спешност

184

Конвенционална холецистектомия за възраст под 18 години в условия на спешност

185

Лапароскопска холецистектомия инкарцерация за възраст под 18 години в условия на спешност

186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища инкарцерация за възраст под 18 години в условия на спешност

187

Оперативни процедури върху черен дроб и нкарцерация за възраст под 18 години в условия на спешност

188

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест инкарцерация за възраст под 18 години в условия на спешност

189

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност инкарцерация за възраст под 18 години в условия на спешност

190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност инкарцерация за възраст под 18 години в условия на спешност

191.1

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

191.2

Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години – само в условия на спешност, само за кодове 41.43 и 41.5

192.2

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции за лица над 18 години; под 18 години в условия на спешност

193

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 за процедури без кодове 92.21(15000-00) и 92.29 (90764-01)

194

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия за възраст над 9 години

195

Оперативно лечение при остър перитонит за възраст над 18 години

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси за възраст над 18 години

197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания за възраст над 18 години

199.1

Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания за възраст над 18 години

199.2

Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания за възраст над 18 години

200

Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния за възраст над 18 години

201

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност за възраст над 9 години

202

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност за възраст над 9 години

208

Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми

209

Хирургично лечение при травма на главата за възраст над 18 години

210

Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение

211

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност за възраст над 18 години

212

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност

217.1

Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник за възраст над 18 години

217.2

Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става за възраст над 18 години

217.3

Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници

218

Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

219

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

220.1

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност

221

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

223

Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош за възраст над 18 години

254

Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето

255

Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции

256

Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето

262

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система

263

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната нервна система

264

Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции

265

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

 

 

 

„Амбулаторни процедури“:

1. Aмбулаторна процедура №1.1 „Хрониохемодиализа“
2. Aмбулаторна процедура №4 „Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия“
3. Aмбулаторна процедура №11 „Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика“
4. Aмбулаторна процедура №12 „Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия“
5
. Aмбулаторна процедура №19 „Оперативно отстраняване на катаракта“
6
. Aмбулаторна процедура №20 „Хирургично лечение на глаукома“ – за възраст над 28 дни
7
. Aмбулаторна процедура №21 „Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност“ – за възраст над 28 дни
8
. Aмбулаторна процедура №22 „Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник“
9
. Aмбулаторна процедура №23 „Малки оперативни процедури на таза и долния крайник“
10. Aмбулаторна процедура №25 „Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия“
11. Aмбулаторна процедура №26 „Амбулаторни хирургични процедури“
12. Aмбулаторна процедура №28 „Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви“
13. Aмбулаторна процедура №29 „Поетапна вертикализация и обучение в ходене“
14. Aмбулаторна процедура №32 „Амбулаторно наблюдение на лица с постоянен електрокардиостимулатор“
15. Aмбулаторна процедура №33.1 „Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема“
16. Aмбулаторна процедура №34 „Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт“
17. Aмбулаторна процедура №38.1 „Aмбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, т. 2 ЗЗО“
18. Амбулаторна процедура „Предсрочно изпълнение на дейностите по клинична пътека

 

„Клинични процедури“:

1. Клинична процедура №1 „Диализно лечение при остри състояния“
2. Клинична процедура №3.1 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене“
3. Клинична процедура №4 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене“