Клинична лаборатория

Клиничната лаборатория към УБ „Лозенец“ разполага с последно поколение  високоспециализирана апаратура и извършва  клинично-лабораторни анализи, по спешност и рутинно, 24 часа в денонощието. Изследванията се извършват с високотехнологични анализатори в обособени сектори по клинична химия, клинична имунохимия, хематологични и хемостазни анализи, токсикологични анализи, уринни анализи и др. Използват се микроколичества кръв и индивидуални вакутейнери.

Лабораторията разполага с уникален хематологичен брояч– Saphir Abbott, използващ MAPSS технология и трицветна флуоресценция. Броячът извършва идентификация на абнормни типове клетки, на ретикулоцити, NRBC, тромбоцитни агрегати и използва флоуцитометричен анализ с моноклонални антитела CD3/4, CD3/8 и CD61.

Токсикологичните анализи се определят на високоспециализираните GCMS Polaris Q Thermo Finnigan – газов хроматограф с масспектрометър,  предназначен за откриване на токсични вещества в биологични проби, и HPLC Surveyor Thermo Finnigan –течен хроматограф за анализ на макролиди (имуносупресори), антибиотици, аналгетици, хипотензивни средства и др.

В секторите Клинична химия и Имунохимия е въведена модерна автоматична, интегрирана система за клинично-химични (турбидиметричен и спектрофотометричен принцип) и имунологични (CMIA технология) анализи – ciARCHITECT 8200 – Abbott Diagnostica.

Сектор Хемостазни анализи извършва коагулационни, хромогенни и имунологични анализи за определяне на плазмената концентрация и активност на всички коагулационни фактори, инхибитори, тромбогенни и фибринолитични маркери. Използва се и Roteg 05 – Pentapharm GmbH – ново поколение ротационен тромбеластограф, предназначен за спешна диагностика на хемостазни нарушения, както и Multiplate – определящ тромбоцитната агрегация.

В Клинична лаборатория се извършват следните изследвания:

 • Пълна кръвна картина;
 • Субстрати, ензими; липиден профил;
 • Кардиологични маркери;
 • Специфични белтъци и маркери на възпалението;
 • Туморни маркери;
 • Хормони;
 • Метаболитни маркери;
 • Лекарства;
 • Електролити;
 • Хемостазни изследвания; тромбеластограма, агрегограма;
 • Кръвно-газов анализ;
 • Уринни изследвания.

Лабораторията работи с НЗОК.