Информация за пациенти и придружители

Прием в болницата

Приемът на пациенти в МБАЛ „Лозенец“ ЕАД се извършва в Диагностично-консултативния блок чрез приемно-консултативните кабинети.

След преценка на специалиста пациентът се приема по спешност при покриване на критериите, хоспитализира се или се включва в листа на чакащите при липса на капацитет за планова хоспитализация.

Клиниките и отделенията имат договор с НЗОК.

Свиждания и информация за пациентите

Свижданията се осъществяват в дните четвъртък, събота, неделя и на официалните празници от 14:00 до 16:00 часа. През останалите дни, за времето от 12:00 ч. до 14:00 ч., се допуска свиждане само с разрешение на съответния началник на клиника/отделение чрез подписан от него пропуск, който се заверява в приемната.

Не е разрешено свиждане в Отделението за анестезиология и интензивно лечение, интензивните сектори на отделенията и родилното отделение без изричното разрешение на началниците на посочените звена.

Информация за състоянието на болните се предоставя ежедневно от лекуващия/дежурния лекар от 12:00 ч. до 13:00 ч.

Забрана за свиждане по медицински показания се оповестява на видно за гражданите място.

Храна в болницата

Според конкретното заболяване и Вашето състояние лекарят предписва режим на хранене, който да следвате при престоя си в болницата.

След определени операции и при някои заболявания е възможно да се наложи да бъдете хранени чрез венозни вливания на хранителни вещества или през сонда в стомаха.

Независимо от конкретната диета, храната ви ще бъде приготвена от пресни и контролирани продукти при спазване на всички правила за хигиена и здравословно хранене.

Дневен болничен режим

Режимът на стационарно болните е както следва:

Хранене:

- ставане от сън и личен тоалет – 6:00 – 6:30 ч.
- сутрешна закуска – 7:45 ч.
- обяд – 12:30 ч.
- вечеря – 18:00 ч.

Медицинско обслужване:

- измерване на температурата и подготовка за визитация – 6:00 ч.
- сутрешна визитация – 8:30 ч.
- манипулации – по назначение
- измерване на температурата – 16:00 ч.
- следобедна визитация – 16:30 ч.
- вечерна визитация – 20:00 ч.

Почивка:

- следобеден сън – 14:00 – 16:00 ч.
- свободно време – 17:00 – 18:00 ч.
- нощен сън – 22:00 ч.

Покриване на разходите за лечение

Задължително здравноосигурени пациенти

Клиниките за стационарно лечение при МБАЛ „Лозенец“ ЕАД имат договор с Националната здравноосигурителна каса.

Всички задължително здравноосигурени лица имат свободен достъп до нашата болница. Пациентите не заплащат за лечебната дейност, която Националната здравноосигурителна каса покрива, с изключение на потребителската такса за лечение в болницата и консумативите, за които НЗОК не заплаща. Вие ще бъдете информирани и Вашето съгласие ще бъде потърсено своевременно, ако се наложи доплащане.

Пациенти, които сами заплащат за лечението си

В случай, че не сте здравноосигурени, Вие заплащате по цени, съгласно ценоразписа на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД.

Пациенти, които са допълнително здравноосигурени

МБАЛ „Лозенец“ ЕАД има договори със здравнозастрахователни дружества. Съгласно Вашия договор с тях Вашите разходи ще бъдат покрити от здравнозастрахователното дружество.

» Клинични пътеки