Катедра „Хирургически болести, акушерство и гинекология“

Учебна дейност:

Катедра „Хирургически болести, акушерство и гинекология“ включва преподаватели от специалностите хирургия, урология, сърдечна и съдова хирургия, ортопедия и травматология, очни болести, оториноларингология, акушерство и гинекология.

Тук се обучават студенти от специалностите „Медицина“, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ и „Здравни грижи“. Преподавателите са изградени специалисти в съответната област с разширени познания и клиничен опит.

Програмите за обучение на студентите са утвърдени и акредитирани. В условията на модерна инфраструктура и със съвременни мултимедийни лекции се представя учебният материал в пряка връзка с клиничната практика. Учебният процес се подпомага от хонорувани асистенти за всички специалности в катедрата.

От 2013 г. в катедра „Хирургически болести, акушерство и гинекология“ са акредитирани докторски програми по специалностите: „Сърдечна хирургия“, „Анестезиология и интензивно лечение“, „Обща хирургия“, „Ортопедия и травматология“.

Академичен състав:

Учебно-научен сектор „Сърдечна хирургия и Съдова хирургия“

 • проф. д-р Любомир Димитров Спасов, дмзам.-декан на МФ
 • доц. д-р Вили Пъшев – зам.-ръководител на катедрата
 • ас. д-р Васил Страшимиров Козаров
 • ас. д-р Делян Петков Еврев – административен асистент
 • ас. д-р Константин Венелинов Грудков
 • ас. д-р Азис Алейдин Азис
 • ас. д-р Пейо Борисов Мишев
 • ас. д-р Антон Добрев Ковачев

Учебно-научен сектор „Обща хирургия, урология, акушерство и гинекология“

 • доц. д-р Радосвет Горнев, д.м.
 • доц. д-р Дорина Асенова, д.м.
 • ас. д-р Борил Петров Петров
 • ас. д-р Мирослав Зашев

Учебно-научен сектор „Анестезиология и интензивно лечение, ортопедия и травматология“

 • акад. д-р Венко Митков Александров, дмн
 • доц. д-р Веселин Колев Кожухаров, дм – ръководител на катедрата
 • гл.ас. д-р Явор Георгиев Григоров, д.м.
 • ас. д-р Ясен Георгиев Мутафов
 • ас. д-р Жулиен Димитров
 • ас. д-р Илия Бауренски

Учебно-научен сектор „Офталмология и оториноларингология“

 • проф. д-р Георги Едрев Едрев, дмн
 • доц. д-р Дида Казакова, д.м.
 • доц. д-р Александър Марков Райнов, д.м.
 • гл. ас. д-р Димитрина Тодорова Едрева, д.м.
 • ас. д-р Славена Емилова Стойкова
 • ас. д-р Ирина Костова


Доц. д-р Радосвет Горнев, дм – ръководител на катедрата

Доц. д-р Горнев е специалист по хирургия с над 30-годишен опит в общата и коремната хирургия при доброкачествени и злокачествени заболявания на гастроинтестиналната система, жлъчно-чернодробната и панкреасната хирургия, хирургия на млечната жлеза, спешна хирургия, лапароскопска хирургия. Специализирал е в Кливланд клиник – САЩ, в Сьодертале, Швеция, в Истанбул, Турция,  и в Любляна, Словения.

Член е на Българското хирургично дружество, редовен член на Американската асоциация на колоректалните хирурзи от 2004 г. И на Международната асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози (IASGO) от 2011 г.

Проф. д-р Георги Едрев, дм, дмн
Оториноларинголог в МБАЛ ,,Лозенец”

Завършва медицина през 1969г. във ВМИ – София. През 1973 г. придобива специалност по оториноларингология. Работи като отриноларинголог в Силистра, в Катедра по оториноларингология на Медицинска академия – София, в НМТБ ,,Цар Борис III”, МУ на МВР и МБАЛ ,,Лозенец”. През 1987г. придобива научна степен доктор на медицинските науки, а през 1990 г. – професор по оториноларингология. Специализира хирургия на средно ухо в Москва и в Станфордския университет в Калифорния. 10 години работи като директор на НМТБ ,,Цар Борис III” и национален консултант по оториноларингология. Има повече от 130 научни труда, рационализации и изобретения. От 2011 г. проф Едрев работи в МБАЛ ,,Лозенец”. Преподава УНГ болести на студенти IV курс медицина и провежда изпити. Награден е от Министерството на здравеопазването със златен медал.


Доц. д-р Веселин Кожухаров, дм, дмн е специалист ортопед и травматолог. През 2002 г. става доцент, а през 2006 г. специализира ендопротезиране на стави в Медицински университет – София. Специализант е по микрохирургична дисекция на свободни ламба в Университета Сент Люк, Брюксел, Белгия, остеопластично лечение на костни дефекти в УМБАЛ „Св. Анна“ в София, по ортопедия в клиника на Университета Дюк, Дърам, САЩ, и наблюдател в Клиниката по спортна травматология на Университета Тюлейн, Ню Орлианс, САЩ; първа пътуваща специализация по детска ортопедия в Брюксел, Белгия, Париж, Тулуза и Монпелие, Франция, ендопротезиране на стави в Медицинския университет – София, Revitan Course за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става във Виена, Австрия, спонсориран от Zimmer, колянно ендопротезиране и ревизионно протезиране NexGen – Zimmer, Stolzalpe, Austria, динамична остеосинтеза AIOD,  Загреб, спонсориран от Stryker.

Преди да се присъедини към екипа на МБАЛ „Лозенец“ доц. д-р Кожухаров работи като лекар в  ДУБ „Св. Анна“ и като доцент в Русенски университет „Ангел Кънчев“. В периода 2007-2009 г. Веселин Кожухаров заема длъжността началник сектор „Ортопедия и травматология“ в МБАЛ „Лозенец“, а от  2009 г. досега оглавява Клиниката по ортопедия и травматология и преподава в Медицинския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Има 64 научни публикации – 13 в чужбина и 51 на български език.

Доц. д-р Елена Мермеклиева – Хараланова, д.м е специалист по офталмология, доцент към Отделение по офталмология при МБАЛ „Лозенец“ и Медицински факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Има над 20-годишен професионален опит. До март 2020 г. е работила в Клиниката по офталмология при УМБАЛ „Александровска“. Специализирала е в Америка, Великобритания, Австрия, Германия, Испания, Чехия, Словения, Индия. Била е преподавател на студенти и специализанти към МУ – София и МУ – Варна. Доц. Мермеклиева е автор на монография, учебно помагало и над 75 публикации. Член е на редакционната колегия на пет международни и две български специализирани издания.

» ГАЛЕРИЯ