Физикална и рехабилитационна медицина

Началник: Доц. д-р Искра Такева - д.м.

Отделението по физикална и рехабилитационна медицина работи според медицинския стандарт на специалността „Физикална и рехабилитационна медицина“, като се спазват всички права на пациентите, гарантиращи им добра лечебна ефективност. Според изискванията на стандарта отделението е акредитирано като структура с най-високо (III ниво) на компетентност.

Структурата разполага с висококвалифицирани специалисти в областта на физикалната и рехабилитационна медицина, които притежават сертификати за извършване на високоспециализирани дейности.

Клиниката осигурява ранната болнична рехабилитация на пациенти от всички клиники и отделения на болницата, като процедурите се провеждат ежедневно.

Извършва се физикално лечение и рехабилитация и на амбулаторни пациенти при заболявания на опорно-двигателния апарат (в т.ч. дегенеративни и травматични), неврологични заболявания, вътрешни заболявания, хирургични заболявания, хронични гинекологични заболявания, детска патология, очни и заболявания на уши, нос и гърло. Провежда се рехабилитация и на последици от увреждания вследствие лечение на онкологични заболявания.

В клиниката се прилагат всички средства на физикалната и рехабилитационна медицина:

Сектор електролечение и светлолечение разполага с:

 • пълна гама от апаратура за високочестотни, ултрависокочестотни и свръхвисокочестонти токове;
 • нискочестотни токове;
 • електродиагностика и електростимулация;
 • средночестотни токове;
 • ултравиолетови, инфрачервени и видими лъчи;
 • ултразвукова терапия;
 • магнитотерапия;
 • лазертерапия;

Сектор термотерапия – сауна и криотерапия.

Сектор кинезитерапия разполага с напълно оборудван салон по лечебна физкултура и специализирани кадри, прилагащи широк диапазон от средствата на кинезитерапията – мануална диагностика и терапия, масажни техники, мекотъканни техники, мобилизация на периферни стави и други специализирани методики.

Отделението предлага:

 • Комплексна терапия, включваща мануален лимфен дренаж при пациенти с лимфен застой на горните и долните крайници след онкологични операции;

 • Речева рехабилитация при деца и възрастни;
 • Групова и индивидуална кинезитерапия при деца с гръбначни изкривявания, при пациенти с обезитас и при бременни;
 • Апаратна физиотерапия и изготвяне на индивидуална кинезитерапевтична програма за трениране на мускулите на тазовото дъно при пациенти с инконтиненция /незадържане/ на урина;
 • Изотвяне на дългосрочна кинезитерапевтична програма при пациенти след кардиологични операции и инфаркт на миокарда.

Клиниката работи с НЗОК.

» Галерия