Често задавани въпроси

Да, но само за стационарно лечение по повече от 250 клинични пътеки. В МБАЛ „Лозенец“ ЕАД можете да бъдете приети за лечение с направление за хоспитализация № 7 от личния Ви лекар.

Пациентите не заплащат за лечебната дейност, която Националната здравноосигурителна каса покрива, с изключение на потребителската такса за престой в болницата и част от скъпоструващите консумативи. Вие ще бъдете предупредени и Вашето съгласие ще бъде потърсено своевременно, ако се наложи доплащане.

МБАЛ „Лозенец“ ЕАД има договор за оказване на извънболнична помощ при определени високоспециализирани медико-диагностични дейности. За тази цел пациентът се нуждае от талони номер 3а или 4.

Вижте целия списък на клиничните пътеки, както и информация за прием в болницата.

Това зависи от конкретното заболяване и необходимия специалист. Част от кабинетите са изключително натоварени, което налага ранно планиране на прегледа. Първо проверете на място или по телефона кога е възможно да бъдете прегледани. За планиране на консултация можете да се обадите на тел. 02/ 9607–681/682.

Нашите линии са открити за Вас 24 часа в денонощието.

Нито един пациент няма да бъде върнат от МБАЛ „Лозенец“ ЕАД. Ценоразписът за прегледи, изследвания, профилактични пакети и пакети за болнично лечение е достъпен в приемната на болницата.

Прегледи и консултации се извършват в Диагностично-консултативния блок на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД само срещу заплащане и предварително записан час.

При необходимост от постъпване в болницата, в случай че пациентът не е насочен от Диагностично-консултативния блок на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, е необходим талон № 7 от личния лекар за прием в болницата.

Да, МБАЛ „Лозенец“ ЕАД разполага с голяма многопрофилна детска клиника, която приема деца 24 часа в денонощието. Лекуват се дори кърмачета в отделението по „Неонатология“.

Свиждането с болните се осъществява в дните четвъртък, събота, неделя, а на официалните празници – от 14:00 до 16:00 часа. През останалите дни, за времето от 12:00 ч. до 14:00 ч., се допуска свиждане само с разрешение на съответния началник на клиника/отделение чрез подписан от него пропуск, който се заверява в приемната.

Не е разрешено свиждане в Отделението за анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ), интензивните сектори на отделенията и в родилното отделение без изричното разрешение на началниците на посочените звена.

Информация за състоянието на болните се предоставя ежедневно от лекуващия/дежурния лекар от 12:00 ч. до 13:00 ч.

Забрана за свиждане по медицински показания се оповестява на видно за гражданите място.