Диагностично-консултативен блок

Първо посещение

Приемът на пациенти се извършва в Диагностично-консултативния блок (ДКБ) по преценка на лекар специалист, като пациентът се хоспитализира по спешност при покриване на критериите или се приема планово, като се включва в листа на чакащите.

От приемната Вие ще получите пълна информация за възможностите да Ви бъде извършен преглед и отговор на всички Ваши допълнителни въпроси.

За Ваше удобство дата и час за преглед могат да бъдат записани предварително след позвъняване на тел. 02/ 9607–681/682/683/684. Записвания на часове се приемат 24 часа в денонощието.

При необходимост от допълнителни изследвания и прегледи, те могат да бъдат извършени срещу заплащане по ценоразписа на болницата. МБАЛ „Лозенец“ ЕАД извършва прегледи за извънболнична помощ по договор с НЗОК. МБАЛ „Лозенец“ ЕАД също извършва високоспециализирани извънболнични медицински изследвания и медико диагностични изследвания по договор с НЗОК.

Приемът на пациенти по клинична пътека в болницата се извършва чрез Диагностично-консултативния блок на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД.

Диагностично-консултативният блок разполага със следните консултативни кабинети:

Кабинети „Вътрешни болести“
Кабинет „Белодробни болести“
Кабинет „Ендокринни заболявания“ с Център за обучение на пациенти и родители на деца със захарен диабет
Кабинет „Гастроентерология“
Кабинети „Кардиология“
Кабинет „Алергология“
Кабинет „Кардиохирургия“
Кабинет „Съдова хирургия и доплерова диагностика“
Кабинет „Коремна хирургия с манипулационна“
Кабинет „Урология“
Кабинет „Ортопедия и травматология“
Кабинет „Преданестезиологична консултация“
Приемно-консултативни кабинети по „Педиатрия“
Кабинет „Акушерство и гинекология“
Кабинет „Женска консултация“
Кабинет „Нервни болести“
Кабинет „Трансплантология“
Кабинет „Психиатрия“
Кабинет „Психология“
Кабинет „Кожно-венерически болести“
Кабинет „Нефрология“
Кабинет „Очни болести“
Кабинет „Уши–нос–гърло“
Кабинети по дентална медицина
Кабинет по фиброендоскопска и ехографска диагностика
Кабинет „Прием на пациенти за хоспитализация“
Кабинет „Информационно обслужване и регистрация на пациенти“

Клинико-диагностични структури (лаборатории)

Клинична лаборатория
Лаборатория „Клинична микробиология“ – с осъществяване на дейности по специалност „Клинична вирусология“
Лаборатория по „Клинична имунология“
Лаборатория по „Медицинска паразитология“
Лаборатория по „Медицинска генетика“
Лаборатория по „Трансфузионна хематология“

Отделения без легла

Отделение по образна диагностика
Отделение по обща и клинична патология
Отделение по съдебна медицина
Отделение по диализно лечение