АСМБ–СУ

Асоциацията на студентите по медицина – Софийски университет е независима, неполитическа, неправителствена, нерелигиозна организация с идеална цел. Сред основните ѝ цели са да представя студентите по медицина пред всички държавни и частни структури в България, Европа и света. АСМБ–СУ дава възможност на студентите да приложат знанията и уменията си в опит да подобрят здравната култура на обществото ни. Организацията допринася за подобряването на квалификацията на студентите по медицина в България чрез възможностите за развитие на задълбочена общомедицинска култура и получаване на шансове за професионално развитие.

Като бъдещ член на Асоциацията на студентите медици в България (АСМБ) и International Federation Of Medical Students’ Assоciations (IFMSA), АСМБ–СУ ще има партньори в почти всички медицински факултети в България, Европа по света.

» Устав на АСМБ-СУ (pdf)
» Представяне на АСМБ-СУ (pptx)

Проекти

» Болница за мечета (doc)
» I-ва Национална Студентска Академия по Хирургия 2011 (pptx)
» Лятна Академия по спешна медицина (doc)