Клиника по акушерство и гинекология

Началник: доц. д-р Дорина Асенова, дм

Клиниката по акушерство и гинекология на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД е разположена на партерния етаж. Всички стаи са с модерно оборудване за максимален комфорт и уединение на нашите пациенти. Стаите са просторни и функционални по отношение грижата за пациента с красива гледка към Южния парк.

Основният предмет на дейност на клиниката е осъществяване на специализирана диагностична и лечебна акушеро-гинекологична помощ на пациентите – бременни, които се нуждаят от болнично лечение и активно наблюдение, раждащи, както и на жените с гинекологична патология. Тук се оказва спешна медицинска помощ.

Клиниката работи по всички установени клинични пътеки на НЗОК.

В МБАЛ „Лозенец“ ЕАД се извършва женска консултация, последователно се проследява бременността на жената от момента на регистрация до нейния завършек, както и първите 40 дни след раждането. Проследяването се състои от поредица прегледи, соматични и лабораторни изследвания, които не са разпределени равномерно през целия период на бременността, а честотата им варира в зависимост от напредването на бременността и състоянието на бъдещата майка.

Всички изследвания и консултации се заплащат според ценоразписа на болницата.

В Клиниката по акушерство и гинекология работят лекари с висока квалификация във всички области на АГ като проследяване на бременни с различни патологични състояния, фетална морфология, наблюдение на бременността, психопрофилактична подготовка за раждане, обезболяване на раждането и следродилни грижи, извършват се диагностични, лечебни процедури и манипулации в областта на Гинекологията, инвазивни и неинвазивни оперативни методи на лечение.

Клиниката разполага с голям обем модерна апаратура за извършване на високоспециализирани диагностични и лечебни процедури и манипулации.

Доц. Д-р Дорина Асенова, дм – началник клиника

Доц. д-р Дорина Асенова, дм, завършва медицина през 1985 г. в Медицинска академия – гр. София. Придобива специалност „Акушерство и гинекология“ през 1990 г., а през 1992 г. – научна степен „кандидат на медицинските науки“.

До 1994 г. работи като лекар във Враца, а от 1.08.1994 г. до момента е член на екипа на МБАЛ „Лозенец“.

Доц. Асенова заема академичната длъжност „доцент, лекар-преподавател“ към Медицинския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ от април 2013 г. От август 2018 г. доц. Асенова е началник на Отделение АГ към МБАЛ „Лозенец“ (тогава Университетска болница „Лозенец“). През 2019 г. доц. Асенова е избрана за Декан на Медицински факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Екип:

Доц. д-р Дорина Асенова, дм – акушер гинеколог, декан на МФ на СУ „Св. Климент Охридски“
Д-р Емил Дамянов – акушер гинеколог
Д-р Анета Костурска – акушер гинеколог, хоноруван асистент към МФ на СУ „Св. Климент Охридски“
Д-р Мария Янкова – акушер гинеколог, главен асистент към МФ на СУ „Св. Климент Охридски“
Д-р Деница Лещарска – акушер гинеколог
Д-р Олга Такева – акушер гинеколог
Д-р Борко Исаков – акушер гинеколог
Д-р Алфред Якуб – акушер гинеколог
Д-р Альона Митева – акушер гинеколог, хоноруван асистент към МФ на СУ „Св. Климент Охридски“
Ст. ак. Галя Николова

Контакти:
гр. София 1407, кв. Лозенец, ул. „Козяк“ № 1
тел.: 02/9607301

» Галерия